ISP-010

Automatický nastavovač šíře řezu ISP-010 určený k montáži na pásové formátovací pile vodorovné

Dostupné funkce:
- řez pily zohledněný během nastavení velikosti
- řezání v běžném režimu prkno ze prknem
- řezání v běžném režimu bez sundávání prken po řezání
- uložení programu řezání od povrchu vodicí lišty, metodou „položka za položkou nahoru”
- rychlé proměření řezaného materiálu metodou „ po výšku pily”
- uložení tří nezávislých programů řezání do paměti nastavovače
- klávesy rachlého měření
- zvedání pily do zpáteční polohy o šířku aktuálního řezu
- zabezpečení pro případ poškození systému provozu
- automatické přizpůsobení podle druhu pohonu stroje
- pracovní teplota -20 až 50 st.C-