RLI-05

Elektronický tloušťkoměr RLI-05 je určen k měření lineárního posuvu (dráhy) s rozlišením 0,1 mm.

Dostupné funkce:
- hlavní sada čítačů
- pomocný čítač (měření z okamžité nuly)
- rozměrová paměť po vypnutí
- provozní teplota od -20 do 50 ° C