MSK320 + MB3200

Enkoder liniowy współpracujący z taśmą magnetyczną MB-3200

W przypadku maszyny z głowicą poruszaną przy pomocy łańcucha należy zastosować enkoder liniowy typu MSK-320 współpracujący z taśmą magnetyczną MB-3200. Taśma magnetyczna pomiarowa składa się z dwu części wyposażonych w samoprzylepną warstwę.

Instrukcja montażu i użytkowania MSK-320

Instrukcja podłączenia przewodów MSK-320