Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.selbit.eu
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: KAFU Piotr Zawadzki Radkowice 7, 26-060 Chęciny
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: hekko.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • banki
  • operatorzy płatności
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VII. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 2. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

VIII. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 


Privacy policy

The privacy policy describes the rules by which we process information about you, including personal data and cookies, i.e. cookies.

 

I. General information

1. This policy applies to the Website operating under the url address: www.selbit.eu

2. The website operator and personal data administrator is: KAFU Piotr Zawadzki Radkowice 7, 26-060 Chęciny

3. The operator's e-mail contact address is: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. The Operator is the Administrator of your personal data in relation to the data provided voluntarily on the Website.

5. The website uses personal data for the following purposes:

 • Query handling by the form,
 • Preparation, packaging, shipping of goods,
 • Implementation of ordered services,
 • Presentation of the offer or information,

6. The website gathers information about users and their behavior in the following ways:

 • Through data voluntarily entered in forms that are entered into the Operator's systems.
 • By saving cookie files in end devices (so-called "cookies").

 

II. Selected methods of data protection used by the Operator

1. The operator periodically changes his administrator password.

2. To protect data Operator of a generic backup set.

3. An important element of data protection is the regular update of the software used by the Operator to combine personal data, which in the case means regular program management functions.

 

III. Hosting

1. The website is hosted (technically maintained) on the operator's server: hekko.pl

2. Registration details of the hosting company: H88 S.A. with registered office in Poznań, Franklin Roosevelt 22, 60-829 Poznań, entered into the National Court Register by the District Court Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Department of the National Court Register under the number KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, share capital PLN 210,000.00 fully paid up.

3. At https://hekko.pl you can learn more about hosting and check the privacy policy of the hosting company.

4. Hosting company:

 • uses measures to protect against data loss (e.g. disk arrays, regular backups),
 • applies adequate measures to protect processing locations in the event of a fire (e.g. special fire extinguishing systems),
 • applies adequate measures to protect processing systems in the event of a sudden power failure (e.g. dual power lines, aggregates, UPS voltage support systems),
 • applies physical security measures to access to data processing sites (e.g. access control, monitoring),
 • applies measures to ensure appropriate environmental conditions for servers as elements of the data processing system (e.g. control of environmental conditions, specialized air conditioning systems),
 • applies organizational solutions to ensure the highest possible level of protection and confidentiality (training, internal regulations, password policies, etc.),
 • appointed a Data Protection Officer.

5. The hosting company maintains server-level logs to ensure technical reliability. Registration may be subject to:

 • resources specified by URL identifier (addresses of requested resources - pages, files),
 • time of receipt of the inquiry,
 • response time,
 • name of the client station - identification carried out by the HTTP protocol,
 • information about errors that occurred during the implementation of the HTTP transaction,
 • URL address of the page previously visited by the user (referrer link) - if the Website was accessed via a link,
 • information about the user's browser,
 • information about the IP address,
 • diagnostic information related to the process of self-ordering services via recorders on the website,
 • information related to the handling of electronic mail addressed to the Operator and sent by the Operator.

 

IV. Your rights and additional information on how to use the data

1. In some situations, the Administrator has the right to transfer your personal data to other recipients, if it is necessary to perform the contract concluded with you or to fulfill the obligations incumbent on the Administrator. This applies to such groups of recipients:

 • hosting company based on entrustment
 • couriers
 • postal operators
 • banks
 • payment operators
 • companies providing marketing services to the Administrator

2. Your personal data processed by the Administrator for no longer than is necessary to perform the related activities specified in separate regulations (e.g. on accounting). With regard to marketing data, the data will not be processed for more than 3 years.

3. You have the right to request from the Administrator:

 • access to personal data concerning you,
 • correcting them,
 • remove,
 • processing restrictions,
 • and data transfer.

4. You have the right to object to the processing indicated in point 3.3 c) to the processing of personal data for the purpose of exercising legally justified interests pursued by the Administrator, including profiling, however, the right to object cannot be exercised if there are valid legitimate grounds for the processing of overriding interests, rights and freedoms, in particular the determination, exercise or defense of claims.

5. The Administrator's actions may be appealed to the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.

6. Providing personal data is voluntary, but necessary to operate the Website.

7. In relation to you, actions may be taken that involve automated decision making, including profiling to provide services under the concluded contract and for direct marketing by the Administrator.

8. Personal data is not transferred to third countries within the meaning of the provisions on the protection of personal data. This means that we do not send them outside the European Union.

 

V. Information on forms

1. The website collects information provided voluntarily by the user, including personal data, if they are provided.

2. The website may save information about connection parameters (time, IP address).

3. In some cases, the website may save information that makes it easier to link data in the form to the email address of the user completing the form. In this case, the user's email address appears inside the url of the page containing the form.

4. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. to process the service request or business contact, service registration, etc. Each time the context and description of the form clearly indicates what it is used for.

 

VI. Administrator logs

1. Information on user behavior on the website may be subject to login. These data are used to administer the site.

 

VII. Important marketing techniques

1. The Operator applies a solution that automates the operation of the Website in relation to users, e.g. that can send an email to the user after visiting a specific subpage, provided that he has agreed to receive commercial correspondence from the Operator.

2. The operator may use profiling as defined in the provisions on the protection of personal data

 

VIII. Information about cookies

1. The website uses cookies.

2. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's end device and are intended for using the Website's pages. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, storage time on the terminal device and a unique number.

3. The entity placing cookies on the Website User's end device and accessing them is the Website operator.

4. Cookies are used for the following purposes:

 • maintaining the Website user's session (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;
 • achieving the goals set out above in the "Important marketing techniques" section;

5. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.

6. Software for browsing websites (web browser) usually by default allows storing cookies on the User's end device. Website Users can change the settings in this area. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject is provided in the help or documentation of the web browser.

7. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

8. Cookies placed on the Website User's end device may also be used by entities cooperating with the Website operator, in particular the following companies: Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA), Twitter (Twitter Inc. with headquarters in the USA).

 

IX. Managing cookie files - how to give and withdraw consent in practice?

1. If the user does not want to receive cookies, he can change the browser settings. We reserve that disabling cookies necessary for authentication processes, security, maintaining user preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of websites

2. To manage cookie settings, select the web browser you use from the list below and follow the instructions:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Mobile devices:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone