MSK320 + MB3200

Lineární snímač spolupracující s magnetickou páskou MB-3200

 

V případě stroje s hlavicí poháněnou pomocí řetězu je používán leneární snímač typu MSK-320, spolupracující s magnetickou páskou MB-3200. Magnetická měřicí páska se skládá ze dvou částí se samolepicí vrstvou.